Tin tức

TUYỂN ĐẠI LÝ, NHÀ PHÂN PHỐI TOÀN QUỐC

TUYỂN TOÀN QUỐC ĐẠI LÝ/CTV PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN 

SẢN PHẨM NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN KHU VỰC 1

 

Với thực trạng nước mắm công nghiệp đang...

Bộ Y tế công bố kết quả kiểm nghiệm nước mắm: 100% mẫu không chứa asen vô cơ vượt ngưỡng

Cũng theo Cục ATTP, vì mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời để đảm bảo quyền lợi kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, việc cung cấp các thông tin liên quan đến ATTP cần phải đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời.

Nước mắm không chứa asen độc hại

Bộ Y tế cũng khẳng định các thông tin nước mắm là nước pha hóa chất, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín chỉ được gọi cho asen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác