Tương nếp Thủy sản 1 – 500ml

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Dung tích : 500ml

Hàm lượng Nitơ  toàn phần    : >=3g/kg

Thành phần:  Tương nếp bán thành phẩm, được sản xuất từ đỗ tương, gạo nếp muối, đường, nước sạch.

Nguyên liệu:  có nguồn gốc từ Thị trấn Bần – Hưng Yên.

Sản phẩm khác
Đóng gói:110gr, 190gr, 220gr

Liên hệ

Đóng gói:160ml

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:1L

Liên hệ

Đóng gói:700ml

Liên hệ

Đóng gói:500ml

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:2l

Liên hệ

Đóng gói:3l

Liên hệ