18.2

Mắm tép Thủy sản 1 – 190gr

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Dung tích : 190gr

 Hàm lương Ni tơ toàn phần: >=14g/kg

Thành phần:  Mắm tép bán thành phẩm, được sản xuất từ tép biển tươi, muối ăn, nước sạch, thính gạo.

Nguyên liệu:  có nguồn gốc từ vùng biển Thanh Hóa

Sản phẩm khác
Đóng gói:110gr, 190gr, 220gr

Liên hệ

Đóng gói:160ml

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:1L

Liên hệ

Đóng gói:700ml

Liên hệ

Đóng gói:500ml

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:2l

Liên hệ

Đóng gói:3l

Liên hệ