8.18.2

Cốt cá cơm Phú Quốc 42 độ đạm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Dung tích : 750ml

Hàm lượng Nitơ toàn phần    : 42N

Thành phần:  Cá biển tươi, muối ăn…

Nguyên liệu:  có nguồn gốc từ vùng biển Phú Quốc

Sản phẩm khác
Đóng gói:110gr, 190gr, 220gr

Liên hệ

Đóng gói:160ml

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:1L

Liên hệ

Đóng gói:700ml

Liên hệ

Đóng gói:500ml

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:2l

Liên hệ

Đóng gói:3l

Liên hệ