7.2

Chắt cá cơm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Dung tích : 700ml

Hàm lượng Nitơ toàn phần    : 26N

Thành phần:  Nước mắm bán thành phẩm, được chế biến từ cá biển tươi, muối ăn.

Nguyên liệu:  có nguồn gốc từ vùng biển Nha Trang

Sản phẩm khác
Đóng gói:110gr, 190gr, 220gr

Liên hệ

Đóng gói:160ml

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:1L

Liên hệ

Đóng gói:500ml

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:1l

Liên hệ

Đóng gói:2l

Liên hệ

Đóng gói:3l

Liên hệ