Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Thủy sản KV1

Công ty cổ phần thuỷ sản khu vực 1 tiền thân là một Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam với các mốc thời gian xây dựng và phát triển:

Năm 1982 là Tổng kho thủy sản trực thuộc Công ty Thủy sản Trung ương, (Bộ Thủy sản cũ) chuyên...